Privaatsuspoliitika

Käesolevad privaatsus-sätted käsitlevad veebisaidi Inverter.ee (edaspidi ka Inverter) põhimõtteid ja käsitlevad Inverter klientide andmete kogumist, talletamist, kasutamist, avaldamist. Leia aega ja tutvu privaatsuspoliitikaga.

Isikuandmete kogumine, kasutamine

Inverter kogub ja kasutab ja töötleb andmeid, mis on seotud tellimuse täitmiseks vajalike kohustuste ja lepingute täitmiseks. Samuti kogutakse andmeid, mis võimaldavad kliendiga ühendust võtta, et Inverter klienti teavitada tellimusega seotud asjaoludest – seda nii seaduse täitmise eesmärgil kui ka samal ajal tellimuste paremaks protsessimiseks.

Inverter kliendi isikuandmete kogumine toimub järgmiselt:

kliendi andmete esitamisel Inverter kasutajaks hakkamisel või ostu sooritamisel, tellimuse koostamisel (nt ees-ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress ja muu tellimuse täitmiseks vajalik info, mida küsitakse kasutajaks hakkamisel või tellimuse esitamisel, ostu sooritamisel
veebisaidi üldisel kasutamisel küpsiste (cookies) abil

Muude andmete kogumine

Inverter kogub ka andmeid, mis ei ole seotud ühegi konkreetse isiku ja tema andmetega. Sellisteks andmeteks on nt asukoht, vanus, sugu jm kasutajapoolsed eelistused, mis aitavad parandada veebisaidi Inverter.ee toimimist ja paremate pakkumiste tegemist.
Seega kogutakse üldandmeid ja infot Inverter.ee veebisaidil toimuva kohta. Selle põhieesmärk on andmete analüüs ja protsessimine, et pakkuda Inverter külastajale ja kliendile adekvaatsemat infoteavet, paremaid pakkumisi – seda nii toodete kui teenuste osas. Tegemist on isikustamata andmetega.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Inverter kaudu kogutud isikuandmed võimaldavad teavitada kliente uutest toodetest, teenustest, olemasolevate toodete pakkumistest, sündmustest, uudistest . Samuti kasutab Inverter andmeid kauba kohaletoimetamise ja tarneprotsesside tarbeks, seega kliendi ees olevate kohustuste täielikuks täitmiseks.
Käesolevate tingimustega nõustumisel annab klient nõusoleku andmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine käib kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtava avalduse abil, mis tuleb saata Inverter e-posti aadressile (info(at)inverter.ee). Tegemist ei ole tagasiulatuva jõuga otsusega.
Teabe avaldamine kolmandatele osapooltele on võimalik ainult partneritele, kelle ülesandeks on makse- ja tarneprotsesside eest vastutamine. Iga meie partner on kohustatud saadud teavet hoidma konfidentsiaalsena.
Andmeid säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusnormidele.

Kogutud isikuandmete muutmine

Klient (eeldusel, et on registreeritud kasutaja), saab isikuandmeid näha, muuta sisselogituna “Minu konto” lehele.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitseks hoiab Inverter juurdepääse väga piiratuna ning arendab ja hooldab pidevalt Inverter.ee veebisaiti, et riske minimeerida.

Sinu isikuandmete lekkimise ohu või muu informatsiooni kohta, mis puudutab võimalikku privaatsuspoliitika rikkumist, anna meil teada, et saaksime probleemile kiiresti jälile.
Inverter kliendil on võimalik nõuda teavet tema andmete kasutamise kohta või nende andmete töötlemise lõpetamist. Seda saab teha Inverter klient ainult moel, mis kinnitab seda, et andmete kasutamise või töötlemise kohta infot küsiv, lõpetamist sooviv isik on ennast identifitseerinud.

Turvalisus

Inverter.ee saidil esitatud info e-poes sooritatud ostul, tellimusel ja muudel tegevustel on konfidentsiaalne. Turvalise makselahenduse eest vastutab Montonio Finance OÜ.